Speelgoedbankvenray.nl - Ieder kind heeft het recht om te spelen.

Sponsoring

Helpt u de speelgoedbank?

Hoe kunt u ons helpen?

Heeft u geen speelgoed maar wil u toch graag uw steentje bijdragen? Dat kan! Speelgoedbank Venray is een geheel vrijwillig initiatief en de kans op het voortbestaan is geheel afhankelijk van sponsors en giften.

U kunt Speelgoedbank Venray financieel steunen door een zelf te bepalen bedrag over te maken op:

IBAN/rekeningnummer NL69 RABO 0307 6697 18 t.n.v. Stichting Speelgoedbank Venray

Dit geld zal enerzijds worden gebruikt om speelgoed aan te schaffen waarvan wij geen of onvoldoende aanlevering krijgen en zal anderzijds worden uitgegeven aan vaste terugkerende kosten, zoals huur van de locatie en reparaties.