Speelgoedbankvenray.nl - Ieder kind heeft het recht om te spelen.

Speelgoed brengen

Hoe werkt het

Speelgoed brengen

Speelgoedbank Venray is elke eerste zaterdag van de maand open van 10.00 uur tot 12.00 uur. We zamelen dan speelgoed in dat nog een tweede keer gebruikt kan worden.

De eerste volgende mogelijkheden zijn:

zaterdag 6 januari 2024
zaterdag 3 februari 2024
zaterdag 2 maart 2024
zaterdag 6 april 2024
zaterdag 4 mei 2024
zaterdag 1 juni 2024

U kunt het speelgoed bij onze buitendeur afgeven. Deze is vooraan in het gebouw, Bergweg 4.

Overige

Informatie

Boeken zijn ook welkom. Deze moeten echter niet vergeeld zijn of kapot. Ook boeken die niet meer van deze tijd zijn, kunnen we helaas niet gebruiken. Voor spellen geldt hetzelfde.

Knuffels nemen we wel aan maar deze moeten dan wel gewassen zijn en daarna goed gedroogd. Deze gaan dan meestal naar Libanon naar kindertehuizen.

Videobanden en Dvd’s kunnen wij helaas niet gebruiken.

Wij willen de kinderen die met hun ouder/ verzorger bij ons komen echt blij maken met het speelgoed. Daarom willen we graag dat het speelgoed:

  • van goede kwaliteit is
  • schoon is
  • compleet is
  • nog functioneert

Het speelgoed moet zo zijn dat elke ouder zijn kind dat speelgoed gunt. Ook is het fijn als u spullen die bij elkaar horen, goed bij elkaar bindt of in een apart tas doet. Het is jammer als er onderdelen kwijt raken.

Speelgoedbank Venray

Tussendoor speelgoed brengen?

Het is soms mogelijk om tussendoor speelgoed te brengen. Echter altijd alleen op afspraak.

Stuur hiervoor bij voorkeur een whatsapp bericht naar 06-38 337 445.