Speelgoedbankvenray.nl - Ieder kind heeft het recht om te spelen.

Anbi

Wij zijn officieel

Geregistreerd

Stichting Speelgoedbank Venray is vanaf 5 november 2015 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Schenkingen aan een Stichting met ANBI status zijn (deels) aftrekbaar.