Speelgoedbankvenray.nl - Ieder kind heeft het recht om te spelen.

Ieder kind heeft het recht
om met speelgoed te spelen

Wat is er leuker dan een spelletje doen, je fantasie te gebruiken bij het bouwen of je te verliezen in een boek? Dit is niet alleen leuk maar ook heel erg goed voor de ontwikkeling van het kind.

Speelgoed brengen

Speelgoedbank Venray is elke eerste zaterdag van de maand open van 10.00 uur tot 12.00 uur om speelgoed dat nog een tweede keer gebruikt kan worden in te zamelen.

Speelgoed halen

Speelgoedbank Venray is bijna elke woensdag en 1x per maand op vrijdagmiddag open. We werken op afspraak.

Contact

Bergweg 4 Kamer 23
5801 EG Venray
T: 06 38 33 74 45
E: info@speelgoedbankvenray.nl

Wie zijn wij?

Ieder kind heeft recht op speelgoed

Wat is er leuker dan een spelletje doen, je fantasie te gebruiken bij het bouwen of je te verliezen in een boek? Dit is niet alleen leuk maar ook heel erg goed voor de ontwikkeling van het kind.

Het lijkt zo gewoon en vanzelfsprekend dat een kind speelgoed heeft. Helaas zijn er ook gezinnen waar het geld ontbreekt om speelgoed te kopen.

Er zijn ook gezinnen die speelgoed hebben dat niet meer gebruikt wordt maar nog heel geschikt is voor een tweede leven.

Speelgoedbank Venray

Wie, wat & waarom?

Speelgoedbank Venray werkt uitsluitend met vrijwilligers. Er zijn 30 vrijwilligers actief. Zo wordt het bestuur gevormd door vrijwilligers en ook de mensen die de winkel beheren zijn vrijwilliger.

Naast bestuurstaken en het beheer van de winkel zijn er vrijwilligers actief in het schoonmaken en controleren van speelgoed, het naaien van barbie/poppenkleertjes en allerlei andere klusjes.

Speelgoedbank Venray verzamelt speelgoed in en stelt dit beschikbaar aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar die vanwege hun economische situatie niet in staat zijn om speelgoed te kopen.

Stichting Speelgoedbank Venray is opgericht op 5 november 2015.
Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden en een twee algemene leden:

- Rutger van Dooren (voorzitter)
- Silke Walraven (secretaris)
- Wilja Brokking (penningmeester)
- Anda Mijling (algemeen lid)